Systemy CallCenter i nanoCRM

Rozwiązania w zakresie telemarketingu oraz systemów do zarządzania relacjami z klientami CRM, to jedne z najbardziej efektywnych form dotarcia do nowych kontrahentów, a także utrzymania i zachowania poprawnych relacji z bieżącymi klientami. Poprawiają one także w znaczym poziom obsługi firmy. Nasze autorskie rozwiązania oparte są o nowoczesne technologie i potrafią wykorzystywać wszystkie media teleinformatyczne do przeprowadzenia udanego kontaktu z klientem.

Oprogramowanie dostarczane przez naszą firmę wykonanie jest w technice Webowej (online), co zapewnia z jednej strony możliwość dostępu do systemu z dowolnego miejsca (oddziału Państwa firmy), a z drugiej strony zapewnia elastyczny model do rozbudowy i dostosowania modułów do wymogów działania Państwa firmy oraz zapewnia specyficznych potrzeb kontaktu z klientem.

Telemarketing i Call Center

Moduł Telemarketingu i Call center jest częścią naszego nanoCRM (Customer Relationship Management). Odpowiedzialny on jest za zarządzenie bazami danych niezbędnymi dla skutecznej pracy telemarketerów. Oto główne możliwości naszego systemu

 • zarządzanie bazami klientów / kontrahentów
 • zarządzanie bazami informacji (produkty/usługi/inne zdarzenia)
 • zarządzanie baza telemarketerów
 • prowadzenie historii zdarzeń (kontrahent – produkt/usługa)
 • historia kontaktów z kontrahentami
 • możliwość komunikacji głosowej z wykorzystaniem systemu INFO800
 • możliwość komunikacji SMS/Email
 • automatyczny system monitowania o zdarzeniach
 • automatyczny system wysyłania informacji grupowej
 • automatyczny proces nawiązywania połączeń
 • możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury telefonicznej (telefony analogowe i ISDN)
 • możliwość integracji z naszymi systemami VOIP (SIP)
 • moduły do zarządzania oraz moduły analityczne
 • możliwość dwukierunkowej komunikacji głosowej

Webowa architektura oprogramowania pozwala na korzystanie z systemu z dowolnego miejsca.

Zarządzanie relacjami z klientami nanoCRM

Moduł nanoCRM (Customer Relationship Management) to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Stanowi ono dopełnienie systemu telemarketingu i Call Center w zakresie analizy danych zebranych podczas procesów sprzedażowych.

Ze względu na oferowaną przez nas architekturę webową oprogramowania, nasz system CRM jest często wykorzystywany w firmach korzystających z sieci mobilnych sprzedawców. System ten jest dostępny z dowolnego miejsca, wystarczy możliwość dostępu internetu (np. poprzez sieci komórkowe). Dzięki temu pracownicy nie muszą przebywać w centrali firmy, a będą mieli pełen dostępu do aktualnych informacji oraz możliwość korzystania z systemu.

Na nasz system składają się następujące elementy:

 • moduły zarządzania bazą klientów/kontrahentów
 • moduły zarządzania bazą produktową/usługową
 • moduły zarządzania procesami (definiowanie, przypisywanie)
 • moduły analityczny (zestawienia, raporty, wykresy)
 • moduły zewnętrzne (np. eksport danych)
 • moduły monitowania (np. smsy/emaile/głos)
 • moduły integracji

Zapraszamy do kontaktu